Pantomograf cyfrowy

Pantomograf cyfrowy HYPERION  X7 to bardzo bezpieczne urządzenie, za pomocą którego wykonujemy zdjęcia pantomograficzne całej jamy ustnej. Jest to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków oraz okolicznych struktur anatomicznych takich jak: kości szczęki, żuchwy,stawy skroniowo-żuchwowe i zatoki szczękowe.               Dodatkowo pantomograf może być wyposażony w opcję 3DTS pozwalającą na wykonywanie przekrojów poprzecznych przez wyrostek zębowy.Umożliwia to pomiary pod planowaną implantację.

panorama.jpg


Pantomogram niesie ze sobą wiele cennych informacji diagnostycznych dlatego zaleca się jego wykonywanie zawsze przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.leczenie-pantomogram.jpg