Pantomogram, RVG

Dentica Kinga Rawska wyposażona jest w nowoczesny sprzęt radiologiczny emitujący minimalną dawkę promieniowania.

leczenie pantomogram


Pantomograf cyfrowy HYPERION  X7 - to bardzo bezpieczne urządzenie, za pomocą którego wykonujemy między innymi zdjęcia pantomograficzne.
Zdjęcie to obrazuje wszystkie zęby oraz okoliczne struktury anatomiczne. Pozwala to na szybką diagnostykę przed rozpoczęciem leczenia i wykorzystywane jest w prawie wszystkich dziedzinach stomatologii (zachowawczej, protetyce, chirurgii, implantologii oraz periodontologii).
Zdjęcia pantomograficzne wykonujemy także dla osób nie będących pacjentami naszego gabinetu.

rtg   panorama


RVG - to zdjęcie pojedynczego zęba wykonane w technice cyfrowej. Pozwala na przeprowadzenie optymalnej diagnozy przy minimalnej dawce promieniowania. Pojedyncze zdjęcie zębowe uzyskujemy natychmiast na ekranie monitora. Możemy wykonać je w każdym gabinecie bez konieczności opuszczania pomieszczenia przez pacjenta w trakcie wizyty.